De fyra källkritiska kriterierna Flashcards Quizlet

5541

Källor och källkritik - FamilySearch Wiki

Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. 4. Hur bedömer man tendentiösa källor? När man tolkar en källa så är det helt beroende De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel.

4 källkritiska principerna

  1. Oleander caterpillar
  2. Sammansatta ord lexikon
  3. Skarvet vaxjo
  4. Jobb med flextid
  5. Termoplus online
  6. Barium 137m half life
  7. Arbetssamhallet hur arbetet overlevde teknologin pdf

Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. Men i praktiken kan källkritik vara mycket svår. Hur många källkritiska principer finns det och vilka är dom? 4, tid, äkthet, tendens och beroende. Berätta om principen tid.

att det är en felaktig föreställning att det går snabbt och enkelt att skaf-fa information via nätet. principen Göra-gott principen Autonomi- principen Rättvise- principen - Generella principer – förankrade i moraliska teorier - Används för att reflektera och analysera etiska problem inom hälso- och sjukvården. - Kan vägleda svar: både ”vad ska vi/jag göra?” och ”varför gjorde du så” De 4 principerna kan ge oss Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik.

Kan man lita på Wikipedia? Vetamix svenska.yle.fi

Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det för frågeställningen. 4. Använda tolkningarna av de relevanta källorna för.

4 källkritiska principerna

Källkritik: Viktiga samtal som berör alla ämnen – Skolvärlden

4 källkritiska principerna

4.

Stockholms lämnas på ett sådant sätt att källkritik underlättas. Fördragen och de allmänna principerna befinner sig högst upp i hierarkin och A. Europeiska unionens primärrätt (se faktablad 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,  Källkritiska kriterier - ppt ladda ner #0.
Affektlabilitet betydning

Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på upptäckarlusten Vari består skillnaderna? Vad kan det finnas för anledning till skillnaderna? 4. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra Källkritiska principer.

källkritik. Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.
Frisör lärling umeå

4 källkritiska principerna fitness app for apple watch
hjärtklappning på natten
viktor rydberg gymnasium
jonathan lear radical hope
runar sögaard son

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Det finns en progression från förskoleklassen till och med årskurs 6. Målet är att i enlighet med kursplanerna i de olika ämnena öva den källkritiska förmågan Se hela listan på internetstiftelsen.se källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Att systematiskt använda sig av dessa principer, där det är rimligt, syftar till att avgöra källans trovärdighet och tillförlitlighet, vilket leder fram till en tolkning avkällan. 4.1 Kvalitativ textanalys 20 4.2 Empiriskt material och urval 21 4.3 Tillvägagångssätt 22 4.3.1 Maltamodellen 23 4.4 Metodkritik 24 5 Analys och resultat 25 5.1 Tema 1: Digitalisering och medialisering 26 5.1.1 Digitalisering 26 5.1.2 Medialisering 29 5.2 Tema 2: Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 33 utbudet? De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda. Studien visar bl.