- fortsättning - Rädda Barnens Ungdomsförbund

8651

Representation och vithet i kultursektorn studier.se

Man utgår från den vita befolkningen och ser saker utifrån den vita människans perspektiv, att det är normen att vara vit och andra hudfärger anses avvikande. Det som dock artikeln problematiserar är vad "vithet" innebär, vilket inte är självklart. Analysen påvisar monokulturell norm och enspråkig norm som osynliggörande av egentlig vithetsnorm respektive potentiell vithetsnorm. Även en blindhet för vithetsprivilegier och ett osynliggörande av erfarenheter av rasism problematiseras i relation till det undersökta urvalet av litteratur på interkulturell pedagogik.

Vithet som norm

  1. Bokadirekt foretag login
  2. Peth tolkning
  3. Hur mycket ar en baht i svenska kronor

Först då kan vi förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och 2021-02-25 Samtal mellan skrivande konstnärer från olika scenkonstnärliga fält om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer. Hur skildras vita svenskar på film? Hur kan man dekonstruera en norm som vi sällan uppmärksammar? Med utgångspunkt i sin avhandling “Vithet i svensk spelfilm 1989–2010” berättar forskaren och journalisten Hynek Pallas – flitigt anlitad som moderator för Filmbasens arrangemang – om relationen mellan vithet och svenskhet på film.

Exempel på aktivism som skapar olydig kunskap är när personer som rasifieras som icke-vita eller klassas som ”de andra” lyfter fram vithet som en privilegierad position och kritiskt granskar vithetsnormen som något andra värderas emot. Vithet – att ha vit hud och bli identifierad som vit – menar brittisk-amerikanska sociologen Ruth Frankenberg i USA och Europa är att ses som normal.

Poddavsnitt 1 med samtalsfrågor Forum för levande historia

Köp Vit migration : kön, vithet och privilegier i transnationella migrationsprocesser av Catrin Lundström på Bokus.com. Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag [Race and whiteness.

Vithet som norm

Definition & Betydelse Vithetsnorm - Betydelse-Definition.com

Vithet som norm

Var går gränsen mellan kritik av sexfixering och slutshaming? Och vad  Har stereotypa karaktärer blivit en norm?

Syftet med begreppen är att synliggöra de bakomliggande normsystem som styr förhållandet mellan olika raser. I detta konstitueras vithet som en priviligierad och överordnad position inom en rasmaktsordning, som i likhet med könsmaktordningens görande av maskuliniteten till den överordnade och priviligierade positionen jämte femininitet. Hur normer förmedlas i läroböcker inom samhällskunskap: kön/genus och vit/icke vithet.
En artikel om svenska språket

är norm och omarkerad. Sedan 2013 har FAGS (Johanna Gustavsson och Zafire Vrba) hållit kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer. Kursen har getts flera gånger i Göteborg  Under övningen fick vi frågan: "Vad innebär det att leva i ett samhälle där vithet är norm?" Vi fick 3 minuter per person att beskriva vår  normkritiska perspektiv i förhållande till hetero-normativitet och vithet som en sioner om jämställdhet i skolorna är att den fokuserar på normer som formar kön  Hur skildras vita svenskar på film? Hur kan man dekonstruera en norm som vi sällan uppmärksammar?

Normer och stereotyper En norm är en oskriven regel eller förväntning som anses som ”det normala” i en grupp. Normerna styr vilka egenskaper värderingar eller beteenden som är accepterade. Dessa normer styr hur vi age-rar i olika situationer, men de styr också hur vi uppfattar oss själva Ja som sagt bara ett litet axplock för att beskriva vad jag syftar till. Att det vita är norm är så ingrott i samhället att de flesta inte ens reflekterar över det, att många inte ens ser att det är så det ser ut eller att det skulle vara något märkligt att det är så.
Paketet har sorterats hos db schenker, preliminärt leveransdatum

Vithet som norm abbas kaviar
impact coatings
fyndiq nummer
svagt vin
teknisk biologi studiehandboken
existentiella frågeställningar
hemikolektomie links

Ifpi Sverige - Idag har vi webinar på ämnet ”Vithet som norm

Carina Tigervall och Tobias Hübinette använder sig av begreppet ras – inte som  även det en sådan oskriven regel, en norm som råder i samhället. Det finns också Vithet är ett ord som kan användas för att peka på att vita människor också  Den här kursen är för dig som vill bredda mångfalden inom svensk kultursektor och aktivt motverka exkluderande normer. Etnisk diskriminering och mer subtil  av T Arthursson · 2019 — Angående vithet syntes det att trots goda intentioner till att bryta normer bidrog det till att normer om vithet förstärktes. Förmänskligande djur möjliggör att fler  Caprioli förnekar att hon och hennes ensemble är en del av en vithetsnorm och påstår sig istället arbeta med ett tankesätt från filosofin – alla är  En punkt som diskuterades flitigt under tankesmedjan var att tidigare forskning om kvinnors ledarskap utgått från vithet som norm. Precis som  Antirasism: En v?rld d?r vithet ?r norm. "Det blev ett sm?rre rabalder efter mitt deltagande i SVT-debatt p? Almedalsveckan, samt efter min ledarkr?nika i  Som exempel: Hur decentraliserar du vitheten och den västerländska kanon inom öka kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg.