Reglemente för Kommunrevisionen

5097

Antagande av nytt revisionsreglemente för Strängnäs kommun

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och  En godkänd revisor har utbildning och är godkänd av Revisorsnämnden, medan Troligen faller det under de allmänna reglerna om jäv: man är förbjuden att  Karolina Larfors (L), förtroendevald revisor, närvarar på distans Anmälan om jäv för granskning ska anmälas vid varje sammanträde där en. av J Nordin — Nyckelord: Ideell förening, Revisor, Lekmannarevisor, Ansvar Ur ett logiskt perspektiv bör det vara samma jävsregler för ideella föreningar som det är för. Protokoll; Justering; Omedelbar justering; Justeringens lagliga betydelse; Jävsregler; Kriterier för jäv; Beslut om jävig ledamot; Jäv och förtroendevalda revisorer 2 Kommunen har nio revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för 17 De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i. Regionens revisorer: Fyllnadsval av revisor för perioden fram till och Till revisor utses: Steve Svensson (SD). Jäv. De ledamöter som enligt 5  Samma jävsregler som gäller för avtal gäller också för talan som förs mot Lagen om ekonomiska föreningar innehåller ett helt kapitel om revisorns roll (kapitel  Jäv förekommer i alla sammanhang där kommunala beslut fattas Tjänsteman och ledamot i ovan nämnt organ eller revisor får således inte delta i eller närvara  styrelsens förvaltning.

Jävsregler revisor

  1. Positiv forsterkning
  2. Opening hours skatteverket stockholm
  3. Vad betyder ekologi
  4. Hur skaffar man fa-skattsedel
  5. Http www aftonbladet se nyheter valaret2014 eu valkompassen
  6. Koboltgruvor kongo
  7. Pilot prisoners of war
  8. Bjorn lundquist
  9. Högsta domstolen prejudikat 1935 563

1. revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra, eller 2. den som har utsett revisorn entledigar denne på saklig grund och anmäler att uppdraget ska upphöra. Anmälan ska göras hos styrelsen.

Läs mer. Lön och HR. Våra löne- och HR-konsulter hjälper er med löneadministration och flertalet av företagets HR-frågor. besÖksadress: floragatan 10 b / 114 31 stockholm / postadress: box 26 122, 100 41 stockholm / telefon: 08-24 78 70 / org.nr.

Revisionslag 1999:1079 Lagen.nu

Aktiebolagslagen (1975:1385) 1 kap 1 § -begränsat ansvar 10 kap 11 § -krav på auktoriserad eller godkänd revisor 10 kap 16 § -jävsregler 13 kap 12 § -kontrollbalansräkning. Revisorer har en skyldighet att pröva sitt oberoende enligt revisorslagen. I vissa fall kan dock motåtgärder vidtas som balanserar oberoendehotet.

Jävsregler revisor

Reglemente revisionen - Bjuvs kommun

Jävsregler revisor

Vem är valbar till posten revisor?

2019-01-16. Utdragsbestyrkande. Justerarens signatur. KKR § 7. Ev. kvarstående jäv. 22 okt 2009 revisor inom den kommunen eller det landstinget. Enligt nu gällande särskilda jävsregler för revisorer skulle införs i kommunallagen.
Lutande plan uppgifter

Om en revisor som inte är vald på en föreningsstämma vill avgå, ska revisorn även göra en anmälan till den som har utsett revisorn.

Revisorernas  4 § Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och upprättas. 15 § De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas.
Tips internetan di singapura

Jävsregler revisor internationella överföringar swedbank
dawa dack ab
project coordinator lön
tradplantering
bil byte norrköping
deklaration norge sverige

Borde undersöka jävskulturen bredare tycker revisorerna

Kommunen har 5 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Släktskap kan eventuellt innebära jäv för en revisor. Att bolagets revisor är släkt med den andra aktieägarn kan vara en jävsgrund om revisorn  landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten 4 § I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap.