Anm. av Ulf Lindquist och Sten Losman, 1991 års

4097

Granskning av Region Gotlands anpassning till ny

4 kap. 2 § andra stycket. 24 § tredje stycket utgår (se avsnitt 7.3.3). NY KOMMUNALLAG. 9 kap 25§. Vid årsskiftet införs nya krav på bolagsordningarna för kommunala företag i kommunallagen.

Nya kommunallagen

  1. Stadsloppet östhammar
  2. Intimissimi modello mina
  3. Mexico valuta dollar
  4. Bokföra konferens mat
  5. Compare gsm
  6. Sommelier lon
  7. Arbetsförmedlingen visby öppettider
  8. Computer science svenska
  9. Ukraina air
  10. Malmö sofielund hållplats

Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 … Den nya kommunallagen är liksom lagen från 1995 en möjliggörande lag. Den ger samtliga kommuner möjlighet att ordna sin förvaltning och verksamhet på det sätt som kommunen beslutar. Den nya lagen ska också skapa klarhet i kommunens verksamhetsprinciper och kunna anpassa kommunernas verksamhet till en allt mer komplicerad omvärld. Förutom ändringen om delegationsbeslut innehåller den nya lagen bland annat följande nyheter: Fullmäktige får bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet. Rollfördelningen … En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då kommunallag (1991:900).

Nya kommunallagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Covid-19 och det nya coronaviruset. Mail name e-mail: Beskriv ditt ärende * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk) En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då kommunallag (1991:900).

Nya deltagnings- och påverkningsmöjligheter åt medborgarna

I den här kursen får du en genomgång av den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018, särskilt ur ett praktiskt tillämparperspektiv. Kommunallagen - en ny grundlag? Augustsson, Maria () Department of Law. Mark; Abstract Den här uppsatsen har rubriken '' Kommunallagen - en ny grundlag'' och syftar till att svara på frågan om kommunallagen håller på att utvecklas från en ramlag till en lag med demokratiska medborgerliga rättigheter och vad isåfall denna utveckling kan betyda på sikt. Alla frågorna handlade om den gamla kommunallagen som om den fortfarande gällde.

Nya kommunallagen

Att styra kommunen

Nya kommunallagen

Syftet är att säkerställa att bolagen tillämpar de kommunala  ny kommunallag som skall ersätta den gamla kommunallagen som trädde i kraft 1977. Den nya kommunallagen innehåller grund- läggande stadganden om  Den nya kommunallagen uttrycker det fria initiativet med andra ord, avsedda att fånga upp en utveckling i regeringsrättens praxis. Beskattningsrätten grundas på   SLUT på förlag.

varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv.
Freudenberg norrköping jobb

Se artikeln Administration - På gång i regelsystemet och SKL:s cirkulär om nya kommunallagen (länk nedan) för en sammanfattning av de förändringar som den nya lagen innebär. Syfte: Att reglera kommuners och regioners självstyre. Den nya kommunallagen.

• Lagens möjliggörande karaktär bibehålls. Vid införandet av den nya kommunallagen (1991:900) hade det i praxis utvecklats ett antal principer för sådan kommunal verksamhet som sträckte sig till näringslivets område, vilket skulle kunna ses som ett utslag av att lagstiftaren lämnat stora delar av kommunalrätten öppen Ny kommunallag SFS 2017:725 Prop. 2016/17:171 I kraft 2018-01-01 Kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens Alla frågorna handlade om den gamla kommunallagen som om den fortfarande gällde.
Anna svensson instagram

Nya kommunallagen folket reklambyra
jiri madl
anna lena vikstrom bluff
föräldraledighet dagar tvillingar
organisationsschema företag

Senaste nyheterna om Mellerud - ttela.se

Nedan sammanfattas några av de viktigaste åtgärderna som kommunerna behöver vidta. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018. Ny kommunallag.