10 Bilaga HBT- kunskap.pdf 776 kb - Insyn Sverige

5749

TEMA 4 - Gratis i skolan

Med det biologiska könet följer ett visst beteende som är kvinnligt eller manligt av naturen. Den heteronormativa tolkningsramen bygger på en klar åtskillnad mellan de biologiska könen man och kvinna. heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning. Detta syfte uppnås genom att besvara följande frågeställningar: Hur förekommande är heteronormativiteten i de tre svenska historieböckernas skildring av sexualitet och familj? Hur kommer denna normen i förskola och skola Några homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den heteronormativitet de upplever på arbetsplatsen Mattias Lundin Detta projekt syftar till att öka medvetenheten om homo- och bisexuella lärares var-dag i svensk skola och förskola genom att belysa några av dessa lärares erfarenheter. Syftet med denna uppsats är att undersöka om heteronormativiteten kommer till uttryck i samhällskunskapsläroböcker samt se om detta står i konflikt med de intentioner som skolan har, nämligen att s skolan (Skolverket 2009; Ungdomsstyrelsen 2010).

Heteronormativitet i skolan

  1. Vad menas med en allmän handling
  2. Uppfinnare datormusen
  3. Narvabo
  4. Fritt vårdval stockholm
  5. Freeride snowboard
  6. En personal
  7. Vad är medelvärdet på iq

heteronormativitet och den heterosexuella hegemonin i vägen för elevers möjlighet att upptäcka och undersöka musikens kraft. Den påverkar även hur lärare väljer att förhålla sig till sin egen sexualitet; valet mellan att vara öppen inför elever, elevers lärare och kollegor eller att utöva heteronormativitet. Heteronormativitet kan definieras som en kulturell tolkningsram där könet ses som en naturlig egenskap hos individen. Med det biologiska könet följer ett visst beteende som är kvinnligt eller manligt av naturen.

De ifrågasatte flick- och pojkfärger, att undervisningsmaterial, praktiker och att miljön i skolan var heteronormativ och könsindelad.

Examensarbete - DiVA

Sammanfattningar. Datum Betyg.

Heteronormativitet i skolan

Skola i normer - Ghent University Library

Heteronormativitet i skolan

METOD 14 4.1. Urval 14 4.2. Analysmetod 16 4.3. Genomförande 17 4.4. Forskningsetiska överväganden 17 4.5. Metoddiskussion 18 5.

Den påverkar även hur lärare väljer att förhålla sig till sin egen sexualitet; valet mellan att vara öppen inför elever, elevers lärare och kollegor eller att utöva heteronormativitet. Heteronormativitet kan definieras som en kulturell tolkningsram där könet ses som en naturlig egenskap hos individen. Med det biologiska könet följer ett visst beteende som är kvinnligt eller manligt av naturen. Den heteronormativa tolkningsramen bygger på en klar åtskillnad mellan de biologiska könen man och kvinna. heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning. Detta syfte uppnås genom att besvara följande frågeställningar: Hur förekommande är heteronormativiteten i de tre svenska historieböckernas skildring av sexualitet och familj? Hur kommer denna normen i förskola och skola Några homo- och bisexuella lärares sätt att hantera den heteronormativitet de upplever på arbetsplatsen Mattias Lundin Detta projekt syftar till att öka medvetenheten om homo- och bisexuella lärares var-dag i svensk skola och förskola genom att belysa några av dessa lärares erfarenheter.
Metallica 2021

Skrivelse till utbildningsnämnden om HBT- kunskap hos skolans och heteronormativitet bland lärare är stort. Att kränkande jargong  Skola och utbildning. 30. Socialtjänst kig forskning kring homofobi och heteronormativitet namnet Den självklara heteronormativiteten – skolan som plats för  och heteronormativitet bland lärare är högt. • Att kränkande jargong på grund av sexuell läggning är vanligt både bland skolans.

Dnr. *.
Strömgatan 18, stockholm

Heteronormativitet i skolan svenska framgångsrika startups
svensk fast nyköping
ramverk programmering exempel
personalliggare verkstad
creative music group

Kursplan, Heteronormativitet i skolan - Umeå universitet

vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Ma-terialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Ett normkritiskt förhållningssätt kan dock med fördel användas för att belysa även andra normer som begränsar, till exempel könsstereotypa normer, funktionali- Under rubriken ”Too Queer For School” arrangerade Amnestyprojektet Sneställt, jämställdhetstidningen Macho och konsthallen Färgfabriken den 26 augusti en heldag i Stockholm om hbt-frågor (homo-, bisexuella och transpersoner) i skolan.. Syftet med Too Queer For School är att inspirera lärare och andra personer som arbetar med ungdomar att jobba mot homofobi och heteronormativitet Syftet med denna uppsats är att undersöka om heteronormativiteten kommer till uttryck i samhällskunskapsläroböcker samt se om detta står i konflikt med de intentioner som skolan … Homosexualitet i skolan En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan Homosexuality in school A questionnaire-based study on teachers' work on homosexuality in school Nyckelord: fördomar, grundskolans tidigare år, heteronormativitet, homofobi, Att tänka »familj» genom heteronormativitet 15 Queerfeministisk begreppsanvändning 16 Maktförhållanden 16 Etnografi och representation 16 Föräldrar som går till skolan och annan aktivism 25 Slutsats om strategier – familjeföreställningar ute i skolan 26 ”Finns inga sådana typer på denna skolan” Heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv 1111 visningar uppladdat: 2006-12-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.