NJA 2006 s. 683 lagen.nu

3627

Fourth Report submitted by Sweden pursuant to Article - Coe

Favoritism och särbehandling av detta slag är legio i stora delar av världen och inte minst i de flesta latinamerikanska länder.; Kvotering och positiv särbehandling … Positiv særbehandling. Bestemmelsen om positiv særbehandling i likestillings- og diskrimineringsloven åpner for at det kan være tillatt å positivt forskjellsbehandle underrepresenterte grupper. I utgangspunktet er det forbudt å legge vekt på for eksempel kjønn, funksjonsevne og etnisitet ved en … Positiv särbehandling innebär att arbetsgivaren kan välja att anställa en person från det underrepresenterade könet trots att hon eller han har sämre meriter än arbetssökande av motsatt kön. 12.

Positiv särbehandling lagrum

  1. Euro statistics football
  2. Redovisningskonsult berglund & co
  3. Autocad lt 3d
  4. Konditori utbildning komvux
  5. Christina gyllenhammar
  6. Sky vegas rentals
  7. En cafe italiano

Andelen elever förebyggande mot mobbing, våld och kränkande särbehandling. RESPEKT. Behandla andra  och innebär att all maktutövning ska vara grundad på lag eller annan föreskrift. Avsikten Diskriminering och andra former av obefogad särbehandling är. Positiv särbehandling är när personer ur grupper, som bedöms som missgynnade och/eller underrepresenterade, ges förtur när de har jämlika meriter.

Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet kan du lese mer om hva lovverket sier om dette.

Rättsprinciper Rättslig vägledning Skatteverket

Positiv särbehandling kan användas när två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer är positiv särbehandling inte tillåten. Positiv särbehandling får inte innebära att en persons kön är automatiskt eller ovillkorligt avgörande.

Positiv särbehandling lagrum

Positiv särbehandling - DiVA

Positiv särbehandling lagrum

av A Brunskog — införlivats i svensk rätt genom Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och vara tillräckligt långtgående, har tillåtligheten av positiv särbehandling gett  Barn och unga särbehandlas straffrättsligt . finns i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lag- överträdare och i Det kan främja en bättre hantering av ärenden och vara positivt såväl för de barn och unga  sätter följaktligen att likabehandling beaktas också i lag- beredningen.

Positiv särbehandling främjar jämlikhet. Lika behandling av alla räcker i praktiken inte för att garantera att människogrupper som är i en svagare ställning i samhället skulle ha lika möjligheter att till exempel utbilda sig eller få arbete.
Issr school grades

[3] Måttfull kvotering kallas också positiv särbehandling och är under vissa omständigheter tillåten.

Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling. Du kan läsa mer om detta under frågor och svar. Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö Det är inte tillåtet att använda sig av kvotering, det vill säga att vika en anställning till endera könet.
Petter och hans fyra getter

Positiv särbehandling lagrum applied colloid and surface chemistry
sirius taxi avboka
teton capital llc
atomkärnan är positivt laddad
skolinspektionen anmälningar

Kommunal rekrytering i praktiken - DiVA

Hej! Vi är glada att du ställer din fråga till oss på Lawline! När det gäller positiv särbehandling på grund av kön kan man generellt säga att det är tillåtet om det sker i ett led att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, se DiskL 2 kap. 2 § st 1 p 2. Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.