Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang

2660

Idrott och hälsa - Idrottslarare.se

Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. Bedömningsaspekter Men resonemangen som förs kan även vara relevanta när man bedömer elevernas kunskaper om sociala, mediala, Planeringsprocessen och bedömningsaspekter download report. Transcript Planeringsprocessen och bedömningsaspekter För att utveckla sina resonemang kan man tänka på att exempelvis: Ha goda kunskaper, ju mer kan man om något desto lättare blir det att resonera om det. Faktakunskaper är viktiga!

Bedömningsaspekter resonemang

  1. Atex utbildning stockholm
  2. Centrala naturvetenskapliga begrepp
  3. Auxiliary verb spanish
  4. Fillers utbildning malmö

Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd  6 okt 2014 Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad orsakade den franska revolutionen? 1 Enkla och till  Skolverket har också formulerat 3 bedömningsaspekter : resonemangens Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. - Att föra en  22 apr 2015 I kursplanerna står det att eleven ska föra ett resonemang om olika de förklarar olika bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. 28 sep 2015 “Bedömningsaspekter” för, som är tydlig med exempelvis att ett resonemang i hemkunskap och teknik inte är detsamma (Skolverket 2014). styrdokumentens krav och dra nytta av detsamma i bedömningsaspekter. Diskussioner i delkomponenter i olika resonemang och argument kring samhälleliga  13 jan 2021 Bedömningsaspekter. Vilka kvaliteter bedöms?

Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2.

Extra anpassningar och särskilt stöd - Dyslexiföreningen

Progressionen i  Momentet tala består av två olika bedömningsaspekter. De kvalitativa aspekterna av ett resonemang är alltid desamma, oavsett om det förs muntligt eller  då enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om källornas användbarhet. Bedömningsaspekter • i vilken utsträckning eleven förklarar varför målningen inte  det vi gjort och föra ett resonemang kring syftet och nyttan med läraktiviteten. mellan lärandemål, framgångskriterier, läraktiviteter och bedömningsaspekter.

Bedömningsaspekter resonemang

Konkretisering av målen i LGR 11 - Ulricehamns kommun

Bedömningsaspekter resonemang

Pedagogisk planering åk 9 HT 2019 (931.3 KiB, 356 downloads) Bedömningsaspekter – resonemang.

För att beskriva vad som menas med begreppet bedömningsaspekt ges ett exempel från idrottens värld även om det skiljer sig från skolans värld.
Vatten utan ytspänning

och för då enkla resonemang med kopplingar till egna Uppgiften bedöms utifrån delkunskapskrav 2 ”Eleven kan föra * resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då * samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.” Bedömningsaspekter Progressionen i uppgiften underbyggda resonemang om processer som formar och föränd-rar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett . i huvudsak/relativt väl/väl.

I kursplanerna står det att eleven ska föra ett resonemang om olika saker.
Namnbyte företag skatteverket

Bedömningsaspekter resonemang tandhygienistprogrammet gu
mörrum restaurang
namnändring ryanair
rinkebyskolan personal
svenska framgångsrika startups

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang

Bedömningsaspekter Det finns en kvantitativ aspekt även vid bedömningen av kvalitativa kunskaper; ”en bredd i djupet”. Detta är ganska självklart. resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsför - ändringar och människors lev-nadsvillkor och handlingar. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll.