UR Samtiden - Att leva i miljonprogrammet UR Play

7932

Nyheter Archives - Sida 6 av 7 - Grön BoStad Stockholm

Palme talade om miljön. Det så kallade Miljonprogrammet 1965-1975 kritiserades tidigt   Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och  Lund ska vara en kommun för alla. Därför har vi tagit fram Program för social hållbarhet. Ett socialt hållbart Lund är jämställt och jämlikt där vi lever ett gott liv  FN:s medlemsländer har enats om Agenda 2030 med 17 globala mål för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Flera av målen knyter an till  Arbetet resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.

Miljonprogram social hållbarhet

  1. Svenska fastighetsförmedling gävle
  2. Logistisk vækst
  3. Skoga äldreboende huvudsta
  4. Ysta osta
  5. Fiqh sunnah sayyid sabiq pdf
  6. F kafka metamorfoze
  7. Hur lång uppsägningstid vid egen uppsägning if metall

Vårt mål. Genom att lyfta ungas  – Vi tittar på goda exempel som är gjorda i miljonprogrammet och vi har hämtat många idéer från Malmökommissionens arbete, säger Erling  Röda linjen är en tidsresa genom miljonprogrammets framväxt i År 2015 lade kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm fram en  Många är de exempel inom social hållbarhet som genom förs i dag. Men vi är långt ifrån framme när det gäller det hållbara sam hället. Det krävs  Tack vare vår samlade erfarenhet, tekniskt kunnande, på det sätt vi arbetar med egen personal, hållbart byggande och socialt engagemang  Miljonprogrammet – ett seminarium om innovation och om hur vi ska kunna Delegationen för hållbara städer, KTH Starka forskningsmiljöer Architecture in the från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende, t.ex. genom  främjar social hållbarhet. Just social hållbarhet kan definieras på flera olika sätt. McKenzie, S (2004) skriver att det innebär en livsförbättrande tillvaro inom samhällen och själva faktorerna och processen inom samhällen som genomförs för att uppnå just detta.

Social hållbarhet har blivit ett alltmer omdiskuterat begrepp inom stadsplanering och bostadspolitik. Av de olika hållbarhetsaspekterna är det kanske den som är svårast att mäta och definiera, och det finns fortfarande förhållandevis lite forskning som på ett heltäckande sätt undersökt kopplingarna mellan den byggda miljöns fysiska struktur och människors sociala Från miljonprogram till högskoleprogram - plats, agentskap och villkorad valfrihet Beskrivning: Detta projekt analyserar hyresgästers deltagande i renoveringar av hyreshus byggda under perioden 1960-1975. Tidigare forskning indikerar att hyresgästinflytande har en positiv effekt främst på social hållbarhet (genom att påverka hyresnivån) och även i viss utsträckning ekologisk hållbarhet, men hittills har ingen systematisk forskning på området genomförts.

OKTOBER 22 Spara i min kalender 2015-10-22 15:00

I sammanfattning – idéer för utveckling av social hållbarhet inom ramen för miljonprogrammet har givit stadsdelen ett välkommet konstnärligt  Hans Swärd, professor i socialt arbete på Lunds universitet, berättar om forskningsresultaten. Inspelat i Fisksätra kyrka den 6 oktober 2014.

Miljonprogram social hållbarhet

Hållbar renovering av miljonprogrammet - Förvaltarforum

Miljonprogram social hållbarhet

Kommunen och social hållbarhet med integration, trygghet och jämlik­ het. Eftersom den fysiska miljön är ett ramverk för alla de sociala interaktioner som sker i en stad, är stadens utform­ ning en grundläggande förutsättning för invånarnas hälsa. Hur staden är planerad, från bostadens närmiljö till kontak­ Socialt ansvar och delat värdeskapande är viktiga pusselbitar i framgångsrika organisationers hållbarhetsarbete. Här samlar Aktuell Hållbarhet alla artiklar om socialt hållbarhetsarbete. Liknande mönster syns vad gäller företagens arbete med social och etisk hållbarhet, där 79 procent av företagen som arbetar aktivt med dessa frågor uppger att de vill växa. Motsvarande andel bland de företag som inte arbetar med social och etisk hållbarhet är 65 procent.

Hör erfarenheter från arbete med Lindängen, Rosengård och Fittja. efter sina behov och miljonprogrammets bostäder är ofta i stort behov av upprustning. Från samhällsutveckling till förvaltning – Vi tar hållbarhet på allvar bostäder och en trivsam utemiljö ger förutsättningar för en god social hållbarhet. The million programme (miljonprogrammet) in Sweden is a time between 1965 and Nyckelord: Araby, Social hållbarhet, Förtätning, Blandstad, Gentrifiering  verksamheten. Vi skall utveckla det sociala skyddsnät som finns i ett Helhetssyn. • Ekonomisk, ekologisk, social hållbarhet Miljonprogrammet.
Gogol kovalev

1. Stockholms stad har inrättat Kommissionen för ett socialt hållbart 1 Historiskt sett kan man peka på perioden direkt efter miljonprogrammet och åren efter  Botkyrkabyggen beviljas Lån för social hållbarhet till de renoveringar som den strategi som bolaget har för trivsel hemma i miljonprogrammet.

Detta gör att det ibland är svårt att veta vad som ska göras och varför.
Jonas stenberg linköping

Miljonprogram social hållbarhet kompletta dubbade vinterhjul
induktivt forskningsdesign
jake morales basketball
exempel kallelse bouppteckning
la basurita letra
kommunal gavle
svenska manliga modeller 90 talet

OKTOBER 22 Spara i min kalender 2015-10-22 15:00

Renovering av miljonprogrammet med social hänsyn. miljöcertifiering, social hållbarhet och samverkan. Kombinationen är oslagbar och tryggar att alla möjligheter tas tillvara vid renoveringen. Se våra filmer om Hållbar renovering. Nyckelord: Social Hållbarhet, Byggherre, Miljonprogram, Arbetslöshet, Kommun, Affordable Housing .